Het blad over de mechanisatie in tuin en groene zones, met een knipoog naar de mens erachter.

Over ons, GreenTechPower


Over mechaniseren in tuin en groene zones... met een knipoog naar de mens erachter.

Enerzijds was er de vraag van gebruikers zoals tuinaannemers, openbare besturen, mensen actief in de bosbouw en snoeiwerken, beheerders van sportvelden en golfterreinen naar meer informatie over machines en technieken. Aan de andere kant zochten importeurs, constructeurs en verdelers van machines naar een platform voor regelmatige communicatie over technische informatie. Die twee elementen -de vraag naar en aanbod van technische informatie- hebben ons aan het denken gezet om een concept uit te werken waarin beide elkaar kunnen vinden.

Een eerste middel daartoe is een vakblad. Een ander kanaal is deze website.

GreenTechPower, gaat over Groen en Techniek en Power verwijst naar de mensen die ermee bezig zijn: u als gebruiker, de fabrikant van machines of de knutselaar die ergens in een donker schuurtje iets in elkaar timmert wat nog niet bestaat.

Langs de kant van de importeurs en verdelers van machines is er ook de intentie gemaakt om ieder jaar door middel van een beurs de nieuwste machines te presenteren. Het ene jaar in oktober tijdens een beurs met actieve demonstraties in Brussel en het daaropvolgende jaar via een statische beurs op de Heizel.

In ons magazine richten we ons voornamelijk op bepaalde thema's die actueel zijn in de sector: alternatieve onkruidbestrijding, veiligheid, onderhoud, enz. We laten ook steeds enkele mensen uit de sector aan het woord: tuinaanleggers, mensen uit de golf, de vicevoorzitter van de groep van tuin en park van de importeursvereniging Fedagrim, een preventieadviseur,...

We hebben ons als doel gesteld om voornamelijk de professionelen in de sector te bereiken. Daardoor zullen er ongetwijfeld veel enthousiastelingen het blad niet ontvangen, maar hen bieden we de mogelijkheid om het op deze site na te lezen. Het blad kan ook nagestuurd worden voor wie geënteresseerd is. Contacteer ons hierover.

Peter Menten en Christophe Daemen,
De redactie

Referenties


Er was in België al langer nood aan een vakblad dat zich zou richten naar machines voor tuin & park. Waar deze sector in het verre verleden ontstaan is uit de landbouwmechanisatie is ze nu geëvolueerd tot een volwaardige professionele sector, waarin heel wat gebeurt.

Ook wij hebben als organisatoren van Agribex en nu Demo Groen het belang ondervonden van te kunnen communiceren met de sector.

Wij staan achter het idee van GreenTechPower omdat we dagelijks merken dat de gebruiker technische vakinformatie nodig heeft. In een wereld waarin er zoveel aanbod langs alle kanten op ons afkomt, is het zaak door de bomen het bos te blijven zien.

Een blad als informatiekanaal kan de professionele gebruiker helpen om hem te ondersteunen in zijn aankoopproces.

Michel Christiaens,
Secretaris importeursvereniging Fedagrim en organisator van Demo Groen en Agribex